DELA
Foto: Erkki Santamala

Komplicerat ta över Töftöfärjan

Vårdö fullmäktige vill diskutera med landskapsregeringen om hur kommunen kunde ta över driften av Töftöfärjan genom ett kommunalt bolag. Landskapsregeringen kommer inom en snar framtid att diskutera hur anhållan ska bemötas.

– Det är en komplicerad fråga. Landskapsregeringen har tidigare valt att privatisera linfärjor men det görs upp i en EU-upphandling. Det fungerar inte att kommunen direkt skulle ta över driften av färjan, säger infrastrukturminister Mika Nordberg.

Han menar att det enda alternativet för Vårdö att direkt ta över driften av Töftöfärjan skulle innebära att de tar över vägsträckan före och efter linfärjan.

– Detta skulle innebära merkostnader som kommunen skulle tvingas stå för. Jag tror knappast det är det Vårdö är ute efter. (fb)