DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>SLÅR HÅRT Landskapsregeringens nedskärningarna drabbar kommunerna oproportionerligt mycket, anser kommunförbundets Magnus Sandberg.

Kommunförbundet: ”Oskäligt”

Konsekvenserna av landskapsregeringens nedskärningar blir minskad service till allmänheten, höjda avgifter och möjligen ett ökat tryck på skattehöjningar, säger Ålands kommunförbunds direktör Magnus Sandberg.
Oklart. Så beskriver Ålands Kommunförbunds förbundsdirektör Magnus Sandberg läget om hur nedskärningarna i landskapsandelarna kommer att påverka kommunerna.

– Ändringarna för innevarande år är små och påverkar inte i någon nämnvärd utsträckning kommunernas verksamhet.

Men om årets nedskärningar är små så blir det betydligt större nästa år. 2017 minskar landskapsandelarna med 1,5 miljoner och med 2,5 miljoner euro 2018.

– Landskapsregeringen har under flera år levt över sina tillgångar, och det är nödvändigt att vidta åtgärder. Men det är svårt att vara helt överens med landskapet kring hur nedskärningarna verkställs.

Sandberg tycker nedskärningarna drabbar kommunerna oproportionerligt mycket.

– Landskapsandelarna har under lång tid utgjort under 10 procent av landskapets utgifter. Ser man till sparmålet så kommer kommunerna att stå för 22 procent av den aviserade inbesparingen under 2017, drygt dubbelt upp jämfört med hur utgifterna bidrar till totalkostnaden.

I dag går över 70 procent av kommunernas utgifter till socialvård, undervisning och kultur. Majoriteten av de kommunalt anställda är kvinnor.

Läs mer i dagens Nya Åland!