DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kommunerna tvingas samarbeta

Regeringen föreslår en ny gemensam räddningsmyndighet i Mariehamn.

Kommunerna får en sista chans att enas innan landskapet tar över.
Ett förslag till ny räddningslag har klubbats.

Enligt förslaget får kommunerna ännu en möjlighet att komma överens om var den nya räddningsmyndighet, som enligt en tidigare gällande lag måste förverkligas, ska placeras och hur den ska organiseras och finansieras.

Men om kommunerna ska enas bör det ske snart. Regeringen ger dem en tidsfrist på tre månader efter att lagen träder i kraft. Då ska det finnas ett avtal som uppfyller alla krav och som innebär att myndigheten kan förverkligas senast sex månader efter att lagen trätt i kraft.

Lyckas det inte tar landskapet över rodret och tvingar kommunerna att samarbeta.

Det innebär i praktiken att myndigheten, som består av en gemensam räddningsnämnd, en räddningschef och tjänstemän, placeras i Mariehamn med staden som huvudman.

Läs mer i fredagens Nya Åland!