DELA

Kommunerna sköter utkomststödet på Åland

Kommunerna på Åland sköter fortsättningsvis utkomststödet från 1 januari 2017 i enlighet med den åländska utkomststödslagen. Ålänningar som har behov av utkomststöd ska alltså fortfarande vända sig till sin hemkommun på Åland, skriver FPA:s enhetschef Hillevi Smeds med anledning av artikeln ”Så förändras dina förmåner” på Omvärlden-sidorna i fredagens Nya Åland.

Det är enbart i riket som FPA har ansvar för det grundläggande utkomststödet från årsskiftet.

I basinkomstförsöket, som också inleds efter nyår, kommer inte några ålänningar att finnas med. Totalt 2 000 arbetslösa i landet har slumpmässigt valts ut till försöket, men eftersom ett av kriterierna för att vara med i försöket är att man har FPA:s arbetslöshetsförmån finns ingen ålänning med bland de utvalda. (ab)