DELA

Kommunerna förväntas investera fyra miljoner mer

Kommunernas sammanlagda investeringar beräknas öka med fyra miljoner jämfört med bokslutet 2015. Samtidigt förväntas både skatteintäkterna och landskapsandelarna öka.
Alla åländska kommuner förutom Kumlinge och Kökar räknar med högre skatteinkomster 2017 än 2016. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna uppgå till 108 miljoner euro, vilket är en ökning på 3,4 miljoner. Samtidigt budgeteras landskapsandelarna marginellt högre än förra året, och förväntas nu uppgå till 36,8 miljoner euro.

Läs mer i Nya Åland!