DELA
Foto: Erkki Santamala

Kommunerna får tycka till

Nu får kommunerna chans att komma med synpunkter på den föreslagna kommunstrukturreformen på Åland. Förfrågan har skickats ut till samtliga 16 kommuner på Åland samt kommunförbundet. Synpunkterna ska vara inlämnade den 8 juni.

– Kommuner som på eget initiativ anhåller om en kommunindelningsutredning, erhåller sammanslagningsunderstöd enligt nu gällande nivåer. Landskapsregeringen aviserade i meddelandet till lagtinget att stödnivåerna sannolikt sänks i och med att den nya kommunindelningslagen träder i kraft, skriver landskapsregeringen, som har föreslagit att Åland ska bli fem kommuner. (jo)