DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kommuner sågar andelsreformen

Kommunstyrelserna i Saltvik, Sund, Geta och Föglö riktar stark kritik mot landskapsregeringens förslag på landskapsandelsreformen.
Landskapsregeringens förslag på ett nytt andelssystem har varit på remissrunda och responsen är inte nådig – kommunerna beskriver förslaget som ”orimligt” och ”oacceptabelt”.

Kommundirektören Gustav Blomberg har räknat ut hur det nya systemet skulle påverka Geta.

Utgående från det kalkylerade utfallet för 2017 skulle Geta med 500 invånare förlora 673 euro per invånare jämfört med det nuvarande systemet.

Totalt skulle Geta gå miste om mer än 336 900 euro. Det motsvarar mer än en femtedel av dagens kommunandelar, eller runt 11 procent av det budgeterade verksamhetsbidraget för 2017.

– Det är inte rimligt att en av Ålands mest sårbara kommuner, med låg skattebas och med en skattekraft som är en av de lägsta på Åland ska bära en så stor del av inbesparingen.

Kommunstyrelsen i Sund instämmer.

– Utslaget som syns då laddningen minskar med fyra miljoner är att tätorten i det närmaste går opåverkad medan landsortskommunerna och skärgårdskommunerna finansierar minskningen, skriver kommunstyrelsen i sitt utlåtande.

Läs mer i fredagens Nya Åland!