DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kommunalt anställdas lön minskade

Kommunalt anställda förtjänade minst i offentliga sektorn år 2017, detta enligt uppgifter från Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Kvinnornas månadsinkomst ligger fortsättningsvis på en låg nivå jämfört med männens.
Den största skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittslön år 2017 hittar man bland de statligt anställda inom den offentliga sektorn. Där var kvinnornas månadslön drygt 86 procent av männens.

Mest jämställt mellan könen inom den offentliga sektorn var det bland de kommunalt anställda, enligt Åsubs rapport.

Som exempel var de landskapsanställda kvinnornas totalförtjänst 3 382 euro, medan de landskapsanställda männens totalförtjänst ca 4 135 euro.

I Åsubs rapport framkommer det även att kommunalt anställdas genomsnittliga lön minskade med cirka 1,2 procent. Detta på grund av att de personer som avslutat sin tjänst för kommunen mellan oktober 2016 och september 2017 hade högre genomsnittlig totalförtjänst än de personer som påbörjat sin tjänst under samma period.

Samtidigt ökade lönerna för de statligt och landskapsanställda med ungefär 2,6 procent, mellan åren 2016 och 2017.