DELA
Foto: Johan Orre

Bordlagt om fotboll och friidrott

Frågan om friidrotten och fotbollen ska ha skilda arenor i Mariehamn bordlades vid dagens stadsstyrelsemöte.

Anders Holmberg understödd av Erica Sjöström föreslogatt stadsstyrelsen sänder ärendet för kännedom till stadsfullmäktige och föreslår för stadsfullmäktige att fullmäktige omfattar förslaget att stadsstyrelsen tillsätter en kommitté med uppdrag att detaljutreda frågan om fotbolls- och friidrottsfaciliteter i Mariehamn, jämte tidsplan för desamma.” Förslaget godkändes alltså inte, vilket nyan.ax  tidigare uppgav.

När kultur- och fritidsnämnden tidigare behandlade frågan sades bland annat att ”om idrotterna ska ha förutsättningar att utvecklas enligt den standard som finns för respektive idrott bör arenorna för friidrott och fotboll separeras men det skall fortsättningsvis finnas utrymme för skolornas gymnastikundervisning med möjlighet till både friidrott och fotboll på WHA.”