DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kommission tillsatt för skördeskador

Landskapsregeringen har tillsatt en skördeskadekommission för slutet av året och nästa år.

Kommissionen består av representanter för de politiska partierna och producenterna.
Kommissionen ska behandla ärenden i anslutning till årets svåra skördeskador. Enligt lagen är det kommissionen som fördelar stöd för utebliven skörd.

Under normala år brukar kommissionens beslut grunda sig på granskningar av skador, men i år har nästan alla odlare drabbats och därför är det förfarandet knappast aktuellt.

Vd:n för Ålands producentförbund Henry Lindström säger att gårdarna är i stort behov av stöd.

– Det skulle behövas mycket stöd för utebliven skörd och ökade kostnader, säger han.

I tilläggsbudgeten från september finns utökade anslag för räntestödlån och landskapsgarantier för att hjälpa lantbrukarna att klara av bortfallet.

Tilläggsbudgeten möjliggör räntestödslån för 1,5 miljoner euro vilket är en ökning med 1,2 miljoner euro.

Vice lantrådet Camilla Gunell (S) säger att det eventuellt även blir ytterligare stödbeslut innan årets slut.

– Utöver det kan vi utveckla ytterligare ett paket till den tredje tilläggsbudgeten, säger Gunell.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!