DELA
Foto: Stefan Öhberg

Färre pålar till Pommerndockan

I den aktuella ritningen är 57 stålpålar är inritade under dockan och deras medellängd är 20 meter.

Det betyder att totallängden på pålarna är drygt en kilometer.
Uppgifterna i Nya Ålands artikel i går var inte till alla delar korrekta, säger Pommernkommitténs ordförande Roger Jansson.

I början var 120 stålpelare inritade under dockan och landdäcket. Senare bantades antalet till 71 under dockan – den uppgift som fanns i artikeln i går – men efter det har antalet minskats ytterligare, berättar han.

– Dockstorleken har minskats, dockan har flyttats två meter in mot land och trädäcket har krympts jämfört med den tidigare ritningen. Det blir alltså grundare och pålarna blir därför kortare.

I den anbudsförfrågan som getts ut finns 57 stålpålar inritade under dockan och ytterligare 39 under landdäcket. Man räknar med att medellängden på pålarna är 20 meter.

Totala längden på pålarna under dockan blir alltså 1,1 kilometer. Pålarna under landdäcket beräknas bli 400 meter totalt. Totallängden blir alltså 1,5 kilometer och inte två kilometer som Nya Åland skrev i går.

Låg årskostnad

Roger Jansson bemöter också den kritik mot att Pommern ska ligga i docka som kommit fram i insändare.

– Det som skrämde mig var Claes Ekströms och Tage Lindfors Asce-utredning för mer än åtta år sedan om vad som händer om Pommern springer läck. Hon sjunker snabbt, lägger sig på sidan och blir vrak. Orsaken är att det inte finns avgränsande skott inne i skrovet.

Det andra larmet, som han ser det, var när Pommern togs upp på Algots varv i samma veva. Hans Karlsson ledde en utredning som visade att de åtgärder som gjordes – bland annat byttes tusentals nitar i plåtarna – kunde säkerställa fartyget högst tio år framåt.

Nu har den tiden nästan gått, och sedan stadsfullmäktige 2010 fattade beslutet att Pommen ska ligga i docka på sin nuvarande plats har det varit målet, säger han.

– Om man slår ut kostnaden för dockan på de hundra år den beräknas hålla kostar den bara 65 000 euro per år.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!

1 KOMMENTAR

Comments are closed.