DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>KOLLEKTHÅV Kyrkorna uppmanas på söndag att ta upp en speciall kollekt till flyktingar.

Kollekt ges åt flyktingar

Kyrkostyrelsen rekommenderar att de evangelisk-lutherska församlingarna i gudstjänsten på söndag den 6 september uppbär kollekt för att hjälpa flyktingar.
Kollekten går till Kyrkans utlandshjälp och deras Balkanprojekt som erbjuder krishjälp i den europeiska flyktingkrisen i Ungern, Serbien och Grekland.

Kollektändamålen för kyrkoårets gudstjänster bestäms långt på förhand. Ändamålen kan ändras av vägande skäl.

Nyheterna förmedlar dagligen oroande uppgifter och berörande berättelser om flyktingar som försöker ta sig till Europa.

Kyrkostyrelsen skickade i dag, förutom en kollektrekommendation, också åtgärdsförslag på hur församlingarna kan hjälpa i denna akuta situation.

Om tidtabellen för att ändra kollektändamålet är för ansträngd uppmuntrar Kyrkostyrelsen till att samla i den vid en annan tidpunkt inom en snar framtid.

– Att hjälpa nödställda hör till församlingarnas uppgift och den akuta flyktingsituationen har aktiverat många församlingar. Församlingar hjälper genom kläd- och materialinsamling, med barnskötsel och kontakt till myndigheter, och genom att samarbeta med flyktingcentraler och hjälporganisationer, skriver Kyrkostyrelsen. (ka-f)