DELA

Kökarförslag sprids i EU

En ny EU-nation bestående av unionens alla tusentals öar och ett tekniskt nytänk för sjötransporter.

Det förde Kökars trafiknämndsordförande Christian Pleijel fram på toppmöte på Malta.
EESC, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, träffades förra veckan på Malta och diskuterade då bland annat framtida frågor för EU:s öar.

– Jag framförde att en stor fråga för Europas öar är tillgängligheten, det vill säga sjötransporterna, säger Christian Pleijel som var på mötet i egenskap av generalsekreterare för ESIN, European Small Islands Federation.

Pleijel började med att presentera data: Det finns 2 136 bebodda öar i Europa om man räknar bort de som är medlemsnationer i EU, Cypern, Irland, Malta och Storbritannien. På öarna bor nästan 18,9 miljoner människor på sammanlagt 454 753 kvadratmeter.

Det finns 631 större förbindelsefartyg, ropax-fartyg, i den europeiska övärlden och sjötransporterna står i många fall för över en tredjedel av den totala energiförbrukningen. Här, anser Christian Pleijel, finns utrymme för tekniskt nytänk inom ingenjörsbranschen.

– En teknisk omkonstruktion av transporterna skulle innebära en ekonomisk, ekologisk och social revolution.

Brendan Devlin, rådgivare vid DG Energy, (EU:s Generaldirektorat för energi), var inte sen att applådera Pleijels förslag - på EESC:s officiella Twitterkonto.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!