DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kökar valde kommunstyrelse

KÖKAR. Harry Holmström och Madelene Ahlgren-Fagerström leder Kökars fullmäktige respektive kommunstyrelse.
På sitt möte i torsdags valde kommunfullmäktige Harry Holmström till ordförande och Jens Aalto till viceordförande för 2016.

Man valde även kommunstyrelse för åren 2016 och 2017. Madelene Ahlgren-Fagerström valdes till ordförande och Casper Mickwitz till viceordförande.

Till styrelsemedlemmar valdes Christian Pleijel, Ralf Johansson och Lotta Eriksson. Ersättare är Liselott Karlman, Henrik Sundberg, Inger Bodmark, Peder Blomsterlund och Maj-Britt Engström.

Eftersom Ahlgren-Fagerström, Mickwitz är ordinarie ledamöter av fullmäktige och Johansson är tredje ersättare konstaterade kommunfullmäktige att Johanna Lillrank och Inge Sundström inträder som ordinarie ledamöter i fullmäktige och ersättarna i fullmäktige blir i ordningsföljden Krister Hellström. Paul Engström och Johan Engdahl.

Till ordinarie revisorer för hela mandatperioden valdes Robert Lindfors och Hans Eriksson med ersättarna Ulla Finneman och Krister Hellström. (ns)