DELA
Foto: Sten-Anders FellmanPOPULÄRT Flera familjer har hört sig för hos kommunen om möjligheten att flytta till Kökar.

Kökar får 250 000 euro

Kökars ekonomiska situation är akut. Den bedömningen gör landskapsregeringen och beviljar kommunen ett stöd på 250 000 euro.

Som Nya Åland tidigare berättat ansökte Kökar om ett understöd på 300 000 euro i mars i år. Motiveringen var att kommunen behöver tilläggsmedel för driftsutgifter, amorteringar och en liten kassareserv.

De relevanta nyckeltalen visar, enligt landskapet, att kommunen har långvariga och exceptionella ekonomiska problem.

Kökars kommundirektör Kurt Forsman är glad över stödet.

– Det är väldigt positivt, det är nästan hela det belopp vi ansökte om. Nu klarar vi det här året, säger Forsman.

Anledningen till kommunens dåliga ekonomi är, enligt Forsman, en åldrande befolkning och allt färre kommuninvånare.

– Det är ett strukturellt problem. Vi har en så dålig ekonomi och likviditet att pengarna på kontot inte räcker till. I längden har vi inte råd att betala lön till våra anställda.

Någon medicin mot den dåliga ekonomin har Forsman inte. Kommunen har redan det högsta kommunalskatten i landskapet och många avgifter har redan höjts.

– Vi har skalat ner på våra utgifter sedan 2008 men våra inkomster räcker inte till för att hantera ett fungerande samhälle. Vi måste ta en diskussion med landskapsregeringen.