DELA
Foto: PRIVAT

Kökar blir centrum för europeisk ö-utveckling

Christian Pleijel har valts till generalsekreterare för European Small Island Federation. Sekretariatet flyttar till Kökar som nu blir ett centrum för europeisk ö-utveckling.
I onsdags höll European Small Island Federation (Esin) årsmöte i Bryssel. Då valdes Camille Dressler från den skotska ön Eigg till ny ordförande och Christian Pleijel från Kökar valdes till generalsekreterare.

– Det känns bra, som generalsekreterare representerar man 359 000 öbor på 1 600 små öar i Europa, det är häftigt, säger han.

I och med att Pleijel är generalsekreterare kommer Esins sekretariat att flyttas till Kökar. Adressen är redan ändrad till Kökar och Pleijel planerar att bygga ett hus som ska fungera som kontor där han och projektarbetare ska jobba.

– En del av finansieringen kan tänkas komma från det åländska Leaderprogrammet.

Studie om ö-ekonomi

Han planerar också ett bibliotek på Kökar med kunskap om små öar. För Kökar betyder det här både nya arbetstillfällen och ett sätt att stärka skärgårdskommunens varumärke säger Pleijel.

– Kökar är en ö där det händer väldigt mycket. Det här stärker ytterligare öns varumärke om ett häftig ställe dit man vill flytta.

Pleijel kommer sköta allt arbete från Kökar. Organisationen arbetar med olika projekt, ansökningar om projektstöd och ledning av projekt inom hållbarhet, energi, sjötransporter, ungdomsutbyte, ö-ekonomi, färskvattensystem, ett virtuellt ö-bibliotek och ö-utbildningar. Detta i samarbete med universiteten på Malta, Brest och KTH i Stockholm. Kökar blir ett centrum för små europeiska öars utveckling. Ett projekt som de ska ansöka om stöd för är hur små öar kan spara vatten. Ett annat som Åland kommer att inkluderas i är en studie om små öars ekonomi.

– Totalt har vi 25 projektidéer.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!