DELA
Foto: Kiki Alberius-ForsmanPENGAR Kobba klintars vänner får ett tillskott i kassan.

Kobba klintars vänner fick över 5 000 euro

Varuboden delar ut över 9 000 euro till tre åländska verksamheter.

Kobba klintars vänner är största mottagaren på Åland och får 5 198 euro efter en omröstning på nätet.
Kobba klintars vänner får en donation på 5 198 euro. Donationen avgjordes via en publikomröstning på nätet. Godby hundpark får 3 000 euro och Östra Saltviks FBK får 1 000 euro på basen av ansökningar från Varuboden-Oslas sponsorverksamhet.

Sammanlagt delar Varuboden-Osla ut 300 000 euro ut till lokal allmännyttig verksamhet i östra och västra Nyland och på Åland under 2015.

– Via sponsoravtal delar vi årligen ut cirka 200 000 euro till sport- och kulturföreningar samt samhällelig verksamhet på det egna området. I år stöder vi därtill lokal allmännyttig verksamhet med ytterligare 100 000 euro via den nya donationskampanjen Det egna området till godo, skriver bolaget i pressmeddelande.

Man fick in totalt 263 ansökningar. 80 ansökningar godkändes och utöver detta 9 ansökningar, som valdes genom publikomröstning på nätet.

Handelslagets fullmäktige godkände donationsmottagarna i sitt möte i början av november och utdelningstillfällena ordnas kommunvis.