DELA
Foto: Stefan Öhberg

Knapp seger för offentligheten

Tretton röster för, tio emot och fyra nedlagda.

Så slutade den långa och tidvis hårda debatten i stadsfullmäktige om offentlighetsprincipen i stadsägda bolag.
Frågan har stötts och blötts länge i stadsstyrelsen. Ställningarna intogs redan i ett tidigt skede – de moderata ledamöterna har konsekvent gått emot förslaget att skriva in offentlighetsprincipen i stadens ägar- och koncerndirektiv till de kommunala verksamheter som staden lagt i aktiebolag medan socialdemokraternas och obunden samlings ledamöter konsekvent varit för.

Splittringen avspeglade sig delvis också i omröstningen som avslutade fullmäktigedebatten där moderaterna var flitigast i talarstolen. Invändningarna mot att offentlighetsprincipen ska skrivas in i koncerndirektivet handlade om allt från besvärsrätt till utlämnande av kundregister.

Alla sju socialdemokratiska ledamöter i fullmäktige röstade för offentlighetsprincipen i koncerndirektivet, alla sju moderata ledamöter röstade emot.

De två obundna ledamöterna röstade för, centerns tre ledamöter röstade emot.

Tre liberala ledamöter röstade för offentlighetsprincipen, Stig Andersson, Rauli Lehtinen och Ulf-Peter Westmark. Tre liberaler la ner sina röster, Sune Alén, Roger Eriksson och Tuula Mattsson.

En av Ålands framtids ledamöter, Axel Jonsson, röstade för offentlighetsprincipen medan partikollegan Tom Forsbom la ner sin röst.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!