DELA
Foto: Stefan Öhberg

Klockan ställs om i natt

Vid klockslaget 3 på söndagsnatten ställs klockan fram en timme och vi övergår från normaltid till sommartid.

I alla EU-medlemsstater ställs klockan om samma dag på samma klockslag. Att omställningen görs vid samma tidpunkt är viktigt till exempel för den internationella tåg- och flygtrafiken enligt Kommunikationsministeriet. Klockan ställs alltid om den sista söndagen i mars och oktober.

I Finland har sommartid och normaltid tillämpats varje år sedan 1981. Finland var det sista landet i Europa som övergick till att regelbundet ställa om klockan till sommartid.

Frågan forsätter i EU

Europeiska kommissionen föreslog 2018 att tidsomställningen som görs två gånger per år ska slopas i hela EU. Medlemsstaterna skulle själva få bestämma vilken tid de vill använda permanent.

Finland är det EU-land som aktivast har förespråkat slopandet av sommar- och vintertid.

Europaparlamentet röstade om kommissionens förslag våren 2019, då parlamentet godkände lagförslaget om att avskaffa tidsomställningen. Då föreslog parlamentet att klockorna skulle ställas om för sista gången 2021 men den tidsplanen har inte uppfyllts.

Rådet och parlamentet kommer att fatta ett gemensamt beslut i frågan, men förslaget väntar fortfarande på att behandlas i rådet.