DELA

Klipper bandet för nytt museum

Modellstadens nya hem invigdes i kväll.

Samtidigt fick staden både en direktör och politisk ledning.
Nu har det öppnat, det nya fina Mariehamnsmuseet som inhyser hela föreningen Nybyggarnes 400 kvadratmeter stora modell av 1920-talets stad.

Utrymmena mellan och på sidorna av montrarna var fullsatta då det i kväll var dags att inviga museet.

Sten Hansen från Nybyggarne började med att utnämna kommerserådet Anders Wiklöf till hedersmedlem i föreningen som tack för att modellstaden äntligen fått ett hem.

Wiklöf lovade göra allt han kan för att sköta om sin nya miniatyrstad och den första åtgärden var att utse en stadsdirektör: före detta stadsarkitekt Folke Wickström.

– Med dig Folke som stadsdirektör rivs det garanterat inte mera i staden, sade Wiklöf.

Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ) kontrade med att utnämna Anders Wiklöf till stadsstyrelsens ordförande och stadsfullmäktiges ordförande Christian Beijar (S) gav också han fullmäktiges ordförandepost till Wiklöf.

– Nu har vi enväldig makt, viskade Wiklöf och Wickström till varandra.

På bilden är det de båda som klipper bandet och officiellt inviger Mariehamnsmuseet.

Stor reportage i morgondagens Nya Åland!