DELA

Klimatsmart betalkort i sommar

Ålandsbanken blir först i världen med ett miljövänligt betalkort i slutet av sommaren.

– Vi hoppas att det kan väcka intresse och öka medvetenheten, säger bankens vd Peter Wiklöf.
Kortet är biologiskt nedbrytbart och låter användarna se hur står klimatpåverkan kundens köp ger upphov till. Kunden ska sedan kunna kompensera sina inköp via donationer till miljöprojekt direkt i nätbanken.

– Vi hoppas att det kan väcka ett intresse och öka medvetenheten om vilka inköp man gör, det är ett steg i rätt riktning, säger Wiklöf.

Hur stor klimatpåverkan olika inköp gör ska utgå från ett index av medelvärden. I och med kortköp kan banken se var kunden handlar och kan sedan räkna ut ett ungefärligt medeltal baserat på varorna i den butiken. Peter Wiklöf säger att det inte ska handla om någon exakt vetenskap.

– Vår målsättning är inte ett absolut värde med fyra decimaler utan att väcka tanken om konsumtionsmönster hos den som handlar, säger Wiklöf.

Banken utgår från ett index de själva har skapat, Åland index, tillsammans med Mastercard och KPMG.

– Vi kallar det Åland index för att vi vill att andra banker också ska använda sig av det, säger Wiklöf.

Den som vill ska även kunna donera pengar till WWF för att kompensera sina utsläpp, även bankens eget Östersjöprojektet kan inkluderas i donationsfunktionen. Wiklöf är nöjd med idén om det nya betalkortet.

– Ingen kan förändra världen ensam, men vi kan alla göra något.