DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>HÅLLER TEMPERATUREN Den stora klimatanläggningen reglerar temperaturen och luftfuktigheten i muséets lagerrum och utställningslokal. Arbetsledaren Bosse Timonen (till vänster) och Graham Robins syns på bilden.

Klimatanläggning räddar museiföremål

Än så länge ser det fortfarande mest ut som en byggarbetsplats inne i Ålands museum. Men för intendenten Graham Robins är det slutrakan på en lång arbetsprocess.

– Den långa planeringstiden har varit värd allt besvär. Det handlar om att bevara det åländska kulturarvet, säger han.
Ålands museums basutställning har varit stängd sedan 2013 för renovering, men nu är projektet inne på slutrakan.

Huvudorsaken till renoveringen var att klimatet inte var lämpligt för förvaringen av museiföremålen som alla har olika krav på temperatur och luftfuktighet. Gamla metallföremål från exempelvis järnåldern behöver förvaras i en miljö med en väldigt låg luftfuktighet för att inte erodera medan textilier tål en högre luftfuktighet och kan förvaras i rumstemperatur.

I den gamla utställningslokalen kunde temperaturen ibland bli så hög som 30 grader. Flera föremål har redan fått skador som inte går att reparera enligt Robins.

I källaren, där även lagerrummen för alla museiföremål finns, är en klimatanläggning installerad för att förvaringsmiljön av föremålen ska bli så lämplig som möjligt.

Muséet har fått kritik för att projekteringen och planeringen har tagit lång tid, men förberedelserna har varit nödvändiga menar Graham Robins.

– Vi har en plikt att bevara det åländska kulturarvet och har ett ansvar att se till att lokalerna är i skick.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!