DELA
Foto: Micko Koskinen<07_Bildrubrik>NYTT UTTRYCK Den planerade byggnaden sedd från korsningens sydöstra hörn.

Klartecken för nya bostäder vid bion

De nya ritningarna för bostadshuset vid bio Savoy har godkänts.

Bygglovet blev klart i måndags.
Den nordvästra tomten i korsningen mellan Ålandsvägen och Nygatan i Mariehamn har stått outnyttjad i flera år. Planerna på att bebygga området har försinkats av både besvär och planeringsoklarheter. Men nu är de handlingar som krävs klara och Patrik Landells företag, Fastighets ab Savoy, beviljades i måndags bygglov för ett bostadshus.

I lovet stipuleras att tomten skall bebyggas inom två år eller före den 20 april 2017.

Det planerade nya huset består av en våning under och tre våningar ovanför marknivån. Källarvåningen blir garage med 23 bilplatser, i bottenvåningen finns utrymmen för antingen en stor eller tre mindre affärslokaler och i de två översta våningarna blir det sammanlagt 12 bostäder. Våningsytan är 1 260 kvadratmeter.

Ritningarna har synats extra noga eftersom det handlar om en byggnad som skall uppföras bredvid arkitekt Erik Bryggmans k-märkta biograf. Stadsplanen ställer krav på att bland annat stil, material, proportioner och färgsättning skall harmoniera med k-huset.

Läs mer i papperstidningen!