DELA

Klart för dialog om Svinö holme

Nu får mariehamnarna säga sitt om hur Svinö holme söder om Espholm skall utnyttjas i framtiden. Alternativen för den cirka 180 hektar stora ön är tre: Ett rekreationsområde, en villastad för 1 300 personer eller ett kraftigt exploaterat bostadsområde för 4 300 personer.

Stadsstyrelsen beslöt i går att staden skall inleda en medborgardialog enligt samma koncept som den man hade för Rönnbergs torg. (tt-s)