DELA

Klarare regler i nytt lagförslag

Tydligare direktiv för vattenskotrar och förbud mot att tömma av toalettavfall i sjön.

Landskapet vill förnya lagen om fritidsbåtar.
Det är inga stora förändringar som sker i landskapets förslag till ny lag de som rör sig till sjöss med mindre flytetyg. Tvärtom, det handlar främst om att ta bort sådant som i dagens lag är luddigt formulerat eller föråldrat och att anpassa lagen enligt EU:s direktiv.

Lagen föreslås byta namn från lagen om fritidsbåtar till lagen om vattenfarkoster för att tydligare markera att den gäller både båtar och vattenskotrar.

För vattenskotrarnas del finns nu listat vilken säkerhetsutrustning som bör vara med då man ger sig ut: Flytplagg i rätt storlek för de som är ombord, länspump eller att redskap för tömning, åror eller paddel om modell går att ro eller paddla och ett ankare med lina.

Nytt i lagförslaget är också att det är förbjudet att tömma toaletter från fritidsbåtar i havet.

Den långa detaljrika listan på produktkrav och godkänd utrustning som finns i dagens lag försvinner. Den biten hör till rikets behörighet och kommer att finnas i en separat blankettlag.

Grundprincipen för registrering av en fritidsbåt eller vattenskoter ändras inte. Den nya lagen bedöms inte göra båtlivet dyrare för ägarna till vattenfarkoster och inte heller påverka landskapets ekonomi i negativ riktning.

Lagförslaget har lämnats till lagtinget.