DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>KAN PUSTA UT Stadsborna kan pusta ut åtminstone tillfälligt - bokslutet för 2015 ser bra ut.

Klang och jubel för staden 2015

Tack vare samfundsskatten blev stadens bokslut för 2015 riktigt bra.

– Roligt att man får dra andan emellanåt, säger stadsdirektör Barbara Heinonen som vet att det finns orosmoln.
På torsdag tar stadsstyrelsen ställning till Mariehamns stads bokslut för fjolåret. Stadsdirektörens överblick visar att året gick betydligt bättre än budgeterat.

Alla ansvarsområden har hållit sin budget och en del visar överskott och fullmäktiges mål har i det stora hela uppfyllts.

Årsbidraget blev 8,2 miljoner euro i stället för budgeterade 3,7.

Räkenskapsperiodens resultat blev 3,6 miljoner euro jämfört med den budgeterade förlusten på en miljoner euro – en förbättring på närmare 5 miljoner euro.

Stadens lånebörda minskade från drygt 38 miljoner euro till knappt 31 miljoner, en minskning med över 7 miljoner euro. Per mariehamnare är skuldbördan nu 2 696 euro, strax under medeltalet i Finland.

Läs mer i dagens Nya Åland!