DELA

Kino måste se över vaktstyrka

Polisen ser en natt i augusti hur en person på Kinos inglasade uteservering utsätts för flera lätta slag i ansiktet av en annan person. Då ingen vakt ingriper går polisen in på serveringen.

Händelsen blev ett fall för ÅMHM som nu uppmanar Kinos ägare Mariepark ab att se till att personalstyrkan och antalet ordningsvakter anpassas så att ordningen kan upprätthållas i framtiden.

– Enligt polisens redogörelse uppger ordningsvakten att han uppmanat personen som utdelade slagen att sluta, dock utan att detta hörsammats. Att vakten inte ytterligare ingrep i det som skedde förklarades med att denne måste tänka på sin egen säkerhet, skriver ÅMHM i beslutet.

I september fick Kino en veckas serveringsförbud efter att ÅMHM hade upptäckt en minderårig med alkohol i samband med en rutinkontroll i våras. (tt-s)