DELA

KHS stänger efter smittspridning

Två fall av Covid-19 konstaterades bland eleverna i KHS under vecka 14. Ytterligare två fall av smitta har konstaterats bland personalen i KHS idag onsdag.

”Smittskyddsläkarna vid ÅHS har därför tagit beslut om att stänga skolan under tiden 15 – 28.4.2021 för att förhindra fortsatt spridning. Istället kommer distansundervisning att ges. Träningsundervisningen och elever som får mångprofessionellt stöd berörs inte av stängningen”, skriver Mathias Eriksson, utbildningschef inom SÅHD i ett pressutskick.

UPPDATERING:
ÅHS bekräftar totalt 8 nya fall för onsdagen. 7 hör ihop med tidigare smittkedjor. Ett fall klassas som smitta förvärvad utomlands. 21 personer har satts i karantän.