DELA
Foto: Magnus Andersson

Kaviarföretag startar dotterbolag på Åland

Carelian Caviar, som länge har haft ålänningar som delägare, har nu startat upp ett dotterbolag i Mariehamn.
– Produktionen av kaviaren kommer fortsättningsvis ske i riket men sälj- och marknadsföringsavdelningen kommer att vara stationerad på Åland, säger Carelian Caviar Marketing Ab:s styrelseordförande, Carin Holmqvist.

Anledningen till beslutet att starta ett dotterbolag på Åland är i huvudsak praktisk, då de flesta som arbetar med bolagets marknadsföring bor på Åland. I nuläget står bolaget inte inför några nyrekryteringar förändringar gällande Ålands del.

– Vi håller som bäst på att starta upp vår verksamhet i USA, men det är för tidigt att säga hur vi kommer att mottas där.

Hur ser ni på er produkts miljöpåverkan?

– I förhållande till vårav konkurrenter så lyckas vi producera en produkt med ytterst bra kvalité och väldigt lite miljöpåverkan. Vi använder väldigt lite rent vatten i förädlingsprocessen, förutom i slutskedet och allt avfall tas upp av ett reningsverk.