DELA

Kattpisslukt nu avslutat ärende

ÅMHM rekommenderar att Ålands hemgård i Jomala tar bort gamla madrasser och möbler från källaren för att lättare kunna städa utrymmet i händelse av att kattorna gör sina behov där. I övrigt avslutas ärendet utan vidare åtgärder.

ÅMHM fick i september klagomål om urinlukt från kattor i de allmänna utrymmena som bekräftades då myndigheten inspekterade gården. Vid en ny inspektion i november hade lukten minskat men var något starkare i källaren där madrasser och möbler förvaras. (tt-s)