DELA
Foto: Annica Lindström

”Katastrof för Åland om Chipsen försvinner”

Riksdagsledamot Mats Löfström har gett följande uttalande:
”Orkla inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen i Chipsens fabrik i Haraldsby.

Det skulle vara en katastrof för det åländska samhället om Chipsen skulle läggas ned. Inte bara för de drygt 100 anställda och deras anhöriga utan också med tanke på alla skatter, de åländska potatisodlarna och livsmedelsklustret samt Transmar och transportsektorn inkluderande sjöfarten.

Inget beslutat är fattat men nu behöver vi tillsammans göra insatser för att Orkla fortsättningsvis ser att fabriken har en ljus framtid på Åland. Jag kommer från min plattform i riksdagen noga analysera vad jag kan göra och göra allt som är möjligt i den här saken.

Det är i hela landets intresse att Orkla fortsätter med chipsproduktion i Finland – på Åland.”

Mats Löfström besöker fabriken i Haraldsby på måndag för att bland att träffa ledningen.