DELA
Foto: Kiki Alberius-Forsman

Kräver ersättning för inställd tur

Då en färjtur från Galtby till Kökar drogs in i juli i fjol tvingades ett bilburet sällskap övernatta på Korpo. De anhöll om ersättning för biljett och logi och dessutom om traktamente.
Landskapsregeringen sade nej till annat än själva biljetten med hänvisning till att kostnader som uppkommer på grund av tekniska fel normalt inte ersätts. Sällskapet hade inte heller utnyttjat den ersättande passagerartrafik som hade satts in och inte möjligheten att skicka bilen med en senare färjtur.

Svaret gillades inte och de berörda har nu gått vidare till högsta förvaltningsdomstolen med motiveringen att de aldrig fick information om möjligheten att få bilen transporterad senare och att det inte är rimligt att kräva att någon som inte är bosatt på Åland ska känna till hur allting fungerar.

Nu har domstolen bett landskapet ta ställning till om ärendet är privat- eller offentligrättsligt. Landskapets svar är att besväret handlar om ersättning och inte om beslutets laglighet och att det därför inte hör hemma i just högsta förvaltningsdomstolen.