DELA
Foto: PRIVAT

Kärr på kortruttsö föreslås bli fredat

Precis där den nya kortruttsvägen över Gripö i Föglö ska gå ligger två värdefulla kärr.

Nu vill Ålands natur- och miljö och markägarna att de fredas i ett 3,5 hektar stort naturreservat.
I en dalsänka på mellersta Gripö ligger ett alkärr som klassas som särskilt hänsynskrävande och ett skyddsvärt klibbalkärr. Det är känsliga miljöer som behöver det tillflöde av vatten som de har i dag för att inte ta skada. Av den anledningen är det också viktigt att topografin, det vill säga höjdnivåerna i anslutning till kärren, hålls oförändrad.

Båda typen av kärr har redan ett visst skydd i landskapslagen men det är inte tillräckligt anser Ålands natur och miljö och två markägare som därför anhåller av landskapet om att det bildas ett nytt naturreservat på 3,5 hektar inklusive en skyddszon på 5-10 meter.

I anhållan pekar man på det faktum att bara 1,8 procent av den åländska naturen i dag är fredad vilket rimmar illa med både våra grannländers och FN:s internationella mål på 17 procent.

Att inrätta ett nytt naturreservat på Gripö skulle rimma väl med regeringens budgetförslag för nästa år där man vill satsa sammanlagt 219 000 euro på att förverkliga Natura 2000-programmet.

Men det rimmar inte fullt så bra med regeringens kortruttsplaner. Om den nya väg som ska dras över Gripö förverkligas skulle den gå mitt emellan de två kärren och inte bara strypa vattentillförseln utan också påverka den viktiga topografin.

Läs mer i fredagens Nya Åland!