DELA
Foto: PRIVAT

Kärr på Gripö fråga för Hfd

Ålands natur & miljö samt fem markägare lämnar in besvär till Högsta förvaltningsdomstolen mot att landskapsregeringen inte fredat två kärr på Gripö i Föglös västra skärgård.
Gripö är aktuellt i kortruttsprojekten i och med att bron från Degerby över Spettarhålet går dit.

Föreningen Ålands natur & miljö och två markägare anhöll tidigare om att ett 3,5 hektar stort naturreservat skulle inrättas kring två kärr på Gripö.

– Det är välkommet med privata fredningsinitiativ. Med hänvisning till naturvårdsintendenternas samlade bedömning om naturvärdena i området beslöts dock att inte för närvarande gå vidare med fredning, skrev landskapsregeringen i sitt beslut om att avslå anhållan.

Nu vänder sig föreningen samt fem markägare, tre av dem med adress i Sverige, till Hfd med anhållan om att beslutet upphävs och att ärendet återförvisas för ny behandling.

Man framför att det inom området finns ett klibbalskärr, som är en särskilt skyddsvärd biotop enligt landskapslagen om naturvård samt ett alkärr, som är en särskilt hänsynskrävande biotop enligt landskapsförordningen om skogsvård.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!