DELA

Karlsson och Eriksson håller ställningarna

Karlsson håller ställningen som Ålands vanligaste efternamn och Eriksson behåller andraplatsen. Antalet personer som bär namnen har dock minskat sedan 2000 och detta gäller också de övriga vanliga son-namnen.
Detta framgår av Ålands statistik- och utredningsbyrås statistik.

Nästan 6 400 personer eller 22 procent av befolkningen har ett namn som slutar på -son. År 2000 var antalet närmare 6 900 och andelen 27 procent.

Det finns över 130 olika son-namn, men de sju vanligaste står för tre fjärdedelar av antalet personer som har denna typ av namn.

Bland de tio vanligaste namnen finns det bara tre som inte är son-namn. Den enda förändringen sedan år 2000 att Lindholm har petat ner Holmström från tiondeplatsen.

I fasta Ålands kommuner, även i Mariehamn, dominerar son-namnen bland de tre vanligaste.

Uppgifterna baseras på att olika stavningar av ett namn har räknats som ett och samma namn. Vidare har personer med dubbelnamn räknats till det första av de båda efternamnen. Räknat på detta sätt blir antalet olika namn över 4 300. Om man räknar alla olika stavningar och alla kombinationer av dubbelnamn, finns det nästan 5 000 olika efternamn på Åland. År 2000 var antalet strax under 3 000.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!