DELA
Foto: Kiki Alberius-Forsman

Kände inte till alkogranskning

Stadsrevisorernas vice ordförande Christina Johansson-Gammals har inte känt till ordförande Jack Christenbrunns soloåkning i granskningen av representationen.

– Det har känts lite konstigt.
Som nyan.ax berättade i går har stadsrevisorn Jack Christenbrunn varskott att han avgår efter den massiva kritiken som riktats mot honom.

Christina Johansson-Gammals berättar att de förtroendevalda revisorerna inte har aktualiserat representationen och alkoholbruket i samband med den sedan gruppen för ett år sedan skrev en promemoria med önskemålet om regelverket borde vara mera strikt än det som föreslogs i det skedet.

– Sen dess har vi inte behandlat frågan överhuvudtaget. Vi har inte fattat något beslut om att göra en sådan här granskning, det är något som Jack uppenbarligen har tittat på.

Förstår du kritiken som har riktats mot hans agerande?

– Ja, det kan jag förstå. Jag förväntar mig att man, när man har en revisorsgrupp, tar upp det i gruppen om man tycker att något ska granskas.

När de förtroendevalda revisorerna tillträder gör de upp ett program om vad som ska granskas under den kommande fyraårsperioden. De går igenom de olika avdelningarna årsvis och fattar beslut om vad de ska granska och vad som ska nagelfaras av proffs.

– Sen kommer vi samman och meddelar staden vad vi kommit fram till. Om något akut uppstår på vägen har vi möte och skriver en promemoria.

Läs mer i fredagens Nya Åland!