DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Kan lika gärna gå på bidrag”

Finlands skeppsbefälsförbund och rederierna i Finlands nya förslag väcker oro hos sjöfartsstuderande på Åland.

– Skulle jag ha vetat vad jag vet nu så skulle jag ha valt att studera någonting annat, säger en studerande.
Igår skrev Nya Åland om det nya avtalet mellan Finlands skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland som möjliggör att man kan ersätta de styrmän på åländska och finländska lastfartyg som kommer från länder utanför EU.

Detta med unga eller arbetslösa styrmän från Åland och Finland som får jobba under samma villkor som utlänningarna gjort och också för samma löner.

En månadslön skulle enligt förslaget ligga på drygt 2 500 euro i månaden – men man får bara betalt för den tiden som man är till sjöss. Den lediga tiden som sjömännen väljer att ta ut skulle följaktligen vara obetald.

Nya Åland besökte Högskolan på Åland och pratade med några sjökaptensstuderande som är i slutskedet av sina studier.

De vill inte gå ut med sina namn eftersom de är rädda för hur det kan påverka dem i den redan tuffa konkurrensen på arbetsmarknaden. Deras samlade åsikt är att de ställer sig mycket kritiska till det nya förslaget.

– Jag tror att det här är jättefarligt för vår bransch. Risken finns att fartygen bara tar in nya utexaminerade som är villiga att jobba under sämre villkor. Det finns inga garantier att man verkligen får ett riktigt styrmansjobb.

”Skulle söka annat”

Bristen på garantier är en av de stora nackdelarna med förslaget enligt de studerande.

– Arbetstiden, då man får vara ledig halva tiden med lön, är ju en av de faktorer som gör arbetet attraktivt. När man är ute på sjön jobbar man varje dag, ofta tungt och ofta på nätterna, säger en studerande.

De tycker alla att det som pågår nu är en skrämmande utveckling för deras bransch.

– Skulle jag ha vetat vad jag vet nu så skulle jag ha valt att studera någonting annat, men nu är jag snart klar med studierna. Och hur ska man lyckas betala tillbaka studielånet om man ska klara sig på en sådan lön?

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!