DELA
Foto: Stefan Öhberg

Lämplighetsprov krävs för Sverige-utbildad lärare

Examen från Sverige räcker inte för att bli lärare på Åland. Enligt ett beslut från landskapsregeringen ska sökande genomgå ett lämplighetsprov, alternativt en så kallad anpassningsperiod.
Ålands lyceums rektor Marcus Hagman-Koskinen hade gärna sett en mer gradvis förändring.

Bakgrunden är att landskapsregeringen bedömer att en svensk grundlärarexamen avsedd för undervisning i årskurs F–3 eller 4–6 väsentligt avviker från den utbildning som krävs för klasslärare på Åland.

Som sökande behöver man därför genomgå lämplighetsprov eller en så kallad anpassningsperiod. Landskapsregeringen kan dock bevilja undantag om den sökande genom ”kunskaper som sökanden förvärvat genom yrkesverksamhet eller livslångt lärande” bedöms kompensera för avvikelsen.

Beslutet gäller ansökningar som inkommit efter årsskiftet.

Marcus Koskinen-Hagman, rektor för Ålands lyceum, kommenterar:

– Med jämna mellanrum kommer det sådana här direktiv som vi bara har att förhålla oss till. Våra studiehandledare gör ett enormt jobb med att informera om studier både österut och västerut.

Han ser det som det viktigaste att lyceet kan informera sina elever om vad som gäller.

– Far man till Sverige och studerar så ska man i alla fall veta att det för med sig de här konsekvenserna, att man måste komplettera. Det behöver ju inte innebära att man inte åker till Sverige.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!