DELA

Kalm fortsätter leda ungdomsförbundet

Zacharias Kalm återvaldes till förbundsordförande för 2016 när Ålands ungdomsförbund (ÅUF) höll höstmöte i lördags.

Nya styrelsemedlemmar är Lena Skogberg, Jan Johansson, Patrik Eriksson och Joakim Österlund. Sittande styrelsemedlemmar är Susann Eklund, Ann Kvarnström, Kjell Eriksson och Jimmy Fagerström.

Suppleanter är Madelene Wahlbeck och Sari Johansson.

Mötet godkände verksamhetsplanen med väletablerade punkter som sommarteater, vokalist- och Deluxetävlingar. Nytt är e-sport (tävlingar som utförs på datorer) och teaterläger.

Susann Eklund och Didrik Svahn ingår som ÅUF:s representanter i den konstituerande styrelsen för en ungdomsföreningsstiftelse, som ska bildas av Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU). (ns)