DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kaj 4 får ny stålspont

På fredag blir det klart vem som ska reparera kaj 4 i Västra hamnen. Mariehamns hamns styrelse sammanträder då och tar också ställning till hur projektet ska finansieras.
Tidigare i sommar ansökte hamnbolaget om miljögranskning hos ÅMHM eftersom muddring behövs inför kajombyggnaden. I ansökan framgår vad det är som ska göras – kaj 4, som byggdes redan på 1960-talet, ska förstärkas, den sönderrostade stålspontväggen ska förnyas och en ny dykdalb byggas. Också dykdalben på kaj 5 ska repareras.

Först när byggentreprenören utses på fredag klarnar det vart muddringsmassorna ska föras.

Hamnbolagets vd Leif Ahlqvist berättar att man har en investeringsplan som följs. Vad kostnaden för de aktuella reparationerna blir vill han inte säga.

– Styrelsen har möte på fredag och då tar man ställning bland annat till finansieringen, säger han.

För ett halvår sedan räknade han med att totalkostnaden för att reparera alla undervattensskador på kajerna i Västra hamnen landar någonstans mellan 14 och 20 miljoner euro. Hamnbolaget ska på egen hand klara av att finansiera reparationerna med överskottet från verksamheten och med lån.

På måndag informerar hamnbolaget närmare om arbetet som enligt planen ska inledas i höst.

 Läs mer om reparationen i papperstidningen eller Enyan!