DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kaffestugan söker nu nya innehavare

Ägarna till café- och konditoriet Svarta Katten vill sälja rörelsen och har bjudit ut den via mäklare.
Konditoriet har funnits i Ruskska huset vid Norragatan i centrum i många år och har enligt mäklaren ett stabilt kundunderlag. Omsättningen uppges vara stabil året om och uppgick under hela 2016 till cirka 170 000 euro.

Verksamheten väntas ge ett överskott om cirka 28 000 euro för 2016. Rörelsen sysselsätter två personer på heltid och en person på deltid.

Ruskska huset, Ruskens, köptes för 130 000 euro av Ålands Byggs fastighetsbolag Norragatan 17 när Mariehamns stad sålde det 2013. Huset är k-märkt.

Hyresgästen står för värme och el och andra kringkostnader. Hyran för 2017 är totalt cirka 9 500 euro, högre under juni och juli än under årets andra månader.

Det som säljs är cafémöblemanget, kylar, frysar, kassasystem, porslin , varulager, goodwill med mera.

Läs mer i måndagens Nya Åland!