DELA
Foto: Erkki Santamala

Jurister för 110 000 euro

Mariehamn bör upphandla sina juristtjänster. Det anser stadens revisorer i sin granskning av år 2017.

Motiveringen är att den totala summan på 110 000 euro överskrider EU:s tröskelvärde för upphandling av tjänster. Revisorerna påpekar också att kostnaderna i fjol torde motsvara den årslön en stadsanställd jurist skulle få.

Utöver juristkostnaderna och Ålandsvägen (se separat artikel) lyfter revisorerna fram ytterligare tre frågor där de vill se en förändring.

De konstaterar att stadens bolag inte har följt koncerndirektivet utan köpt tjänster av närståendebolag utan att konkurrensutsätta dem. Staden bör därför stärka övervakningen.

Revisorerna rekommenderar också att staden ska använda ramavtal för socialvårdstjänster så att priset kan kartläggas på förhand och tjänsterna konkurrensutsättas. Dessutom vill de att staden ska ta i bruk ett centraliserat avtalsregister för att kunna följa upp vilka avtal som ingåtts.

Läs mer om revisorernas granskning och kritiken kring Ålandsvägens ombyggnad i torsdagens Nya Åland!