DELA

Juridiskt biträde måste betala för oreda och slarv

Paret bakom parhusprojektet i Jomala Kalmarnäs förlorade tvisten med husleverantören från Sverige även i hovrätten.

Ovanligt är att deras juridiska biträde måste betala en del av motpartens rättegångskostnader.
Bygget av de tre parhusen har blivit en komplicerad härva av rättsprocesser i både tingsrätten och nu också i hovrätten. Flera ärenden har fastnat på förberedelsestadiet i tingsrätten trots att åren har gått.

Paret bakom byggprojektet tecknade avtal med det svenska företaget om leverans av monteringsfärdigt byggmaterial till de tre parhusen år 2011. Men betalningarna var kraftigt försenade och hösten 2013 var paret skyldigt husleverantören 1,6 miljoner kronor, cirka 170 000 euro.

Betalningsplan ingicks men den höll inte och i slutet av 2013 lämnade husleverantören in stämningsansökan till Ålands tingsrätt.

Paret lämnade in en egen stämning och yrkade på ersättning på totalt 335 000 euro för bland annat uteblivna leveranser, ersättande material, utebliven totalentreprenad, utebliven arbetsinkomst och rättegångskostnader.

Paret lämnade efter det in ännu en genstämning i december 2014 och innehållet beskrevs av husleverantören som ”opportunistiska efterhandskonstruktioner”.

Ändrar inte domen

Efter en komplicerad och utdragen juridisk process gav tingsrätten sin dom i april 2015. Paret dömdes att betala 134 000 euro, med ränta från juni-juli 2013, till husleverantören efter avdrag för att den sista leveransen inte fullföljdes på grund av parets betalningsförsening. De ålades också att betala ersättning på 14 000 euro till husleverantören vars totala rättegångskostnader i tingsrätten var 18 000 euro.

Paret överklagade till hovrätten som nu, ytterligare ett år senare, har gett sin dom. I hovrätten yrkade paret på ersättning på cirka 250 000 euro med rättegångskostnaderna inräknade av husleverantören.

Hovrätten ändrar inte tingsrättens beslut. Deras betalningsskyldighet enligt tingsrättsdomen står fast och de åläggs även att betala husleverantörens rättegångskostnader i hovrätten med drygt 4 000 euro.

Biträdets ansvar

Paret kan söka ändring i högsta domstolen men för att beviljas prövningstillstånd måste det finnas särskilda skäl. Andra omständigheter eller bevis än de som visats i tingsrätten och hovrätten får inte tas in.

Det mest anmärkningsvärda i det här målet är ändå att parets juridiska biträde enligt tingsrättsdomen ålades att betala en del av husleverantörens rättegångskostnader, något som han överklagade till hovrätten.

Husleverantören motiverade sin begäran om att juristen skulle ställas till svars med att han inte har varit förberedd inför sammanträdena, han har inte kunnat precisera sina huvudmäns yrkanden, har lämnat in ett omfattande och rörigt bevismaterial med dubbletter och ändrat bevisteman och har inte meddelat motparten att hans huvudmän ansåg att huvudförhandlingen inte kunde hållas.

– Hans processföring har varit systematiskt otillbörlig och illojal vilket lett till ansenliga kostnader, heter det i stämningsansökan.

Juristen bestrider beskrivningen men hovrätten håller med tingsrätten om att besvären varit orediga och han måste därför betala dels 4 000 euro av husleverantörens rättegångskostnader, dels betala sina egna rättegångskostnader i hovrätten.