DELA
Foto: Mathilda Kull

Jubileum med meditation

100 meditationskurser för Finland 100 år. I lördags hölls en av meditationskurserna i Mariehamn.
Det landsomfattande projektet ”Finland Mediterar 2017 – hundra meditationer för det 100-åriga Finland” anlände till Mariehamn på lördagen.

– Idén är att lära ut en meditationsteknik som främjar det mentala och fysiska välbefinnandet av finländare och samtidigt fira Finlands självständighetsjubileum, berättar Carl-Johan Häggman, som är verksam i projektet.

Gratiskursen hölls i stadsbiblioteket i Mariehamn och lockade både erfarna mediterare och nybörjare.

Meditationstekniken som lärdes ut kallas Sahaja yoga och ger möjlighet till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Kursen i Mariehamn hölls av Eero Sundqvist från Vasa. Han berättar att projektet blev större än man först hade trott.

– Vi strävade efter att ha 100 kurser i hela landet när Finland fyller 100 år. Men det blev mycket mer, jag tror vi är upp i 120 kurser nu, säger Sundqvist.

Sundqvist är själv en aktiv mediterare.

– Sahanjadörren är öppen för alla och kräver ingen utrustning. Cirka 15 minuters meditation på morgonen gör en ”fit for fight” för dagen, säger han.

Kurserna började hållas i början av året och fortsätter året ut.

Det är engagerade Sahaja yoga-utövare som håller kurserna runt om i landet, ända från Lappland ner till Hangö.