DELA
Foto: Ida K Jansson

Journalister fälls i hovrätten

Åbo hovrätt fäller två tidigare Nya Åland-journalister för ärekränkning och spridande av information som kränker privatlivet. Tingsrätten hade förkasta åtalet våren 2018

Målsäganden tyckte att Nya Ålands dåvarande chefredaktör Jonas Bladh och reportern Annica Lindström hade begått ett brott när en hyperlänk publicerades till en artikel i finsk nättidning där den målsägandes namn framgick.

I ett referat av nättidningens artikel kallades mannen ”sol- och vårare”. Mannen, som hade intervjuats med namn i den finska nättidningen, begärde i tingsrätten ersättning på 62 500 euro för psykiskt lidande.

Tingsrätten kom fram till att de två åtalade inte kunde åläggas ansvaret för att en annan tidning hade publicerat mannens namn. Faktauppgifterna hade kontrollerats och ingen hade förnekat att ett bedrägeribrott utreddes.

Den målsägande mannen anmälde missnöje med domen. De gjorde också åklagaren Ina Johansson, som senare överklagade domen.

Hovrätten ansåg att genom att publicera länken till den finska nättidningen hade informationen i denna gjorts tillgänglig för Nyans läsare, och där namngivs målsägande, som inte är en offentlig person.

De båda journalisterna döms ska ersätta målsägande med 2 000 euro. Bladh döms till 690 euro i dagsböter och Lindström till 1200 euro (RÄTTAT).

Domslutet var inte enigt, föredragande ansåg att åtalet skulle förkastas, medan de tre hovrättsråden var för ett fällande. (UPPDATERAT)