DELA
Foto: Jonas Edsvik

Journalintrång klara för åtalsprövning

Polisens utredning om de omfattande och obehöriga intrången i patientjournaler på ÅHS åren 2013-2016 har nu skickats till åklagaren för åtalsprövning.
Polisens meddelande som skickades ut i dag på eftermiddagen är riktat i första hand till dem som förhörts som parter. Målsägandena, den misstänkta och övriga delaktiga kommer att få information om ärendet per post. Breven postas under nästa vecka, meddelar polisen

Som Nya Åland tidigare har beskrivit är materialet i ärendena mycket omfattande. Det finns två brottsanmälningar; den ena gäller intrång i minderåriga personers patientjournaler och den andra intrång i myndiga personers patientjournaler. Brottsanmälningarna rubriceras som brott mot tjänsteplikt och intrången har skett under åren 2013 – 2016.

Gärningspersonen är samma i båda brottsanmälningarna. I båda ärenden finns närmare 200 personer i målsägandeställning. Många fler personer var initialt i målsägandeställning men deras status har ändrats under utredningen, till exempel då det framkommit att gärningspersonen haft grund för att gå in i patientjournalen.

Gärningspersonen förhördes senhösten 2018.