DELA

Jon Lindeman stöder Kom alla

Den 9 februari förrättas val av kyrkomöte och stiftsfullmäktige för fyra år framåt.

I valet till stiftsfullmäktige ställer två åländska präster upp, kyrkoherde Jon Lindeman och församlingspastor Alexandra Äng, båda i Finström-Geta församling.

Jon Lindeman stöder rörelsen Kom alla, som vill verka för en öppen kyrka som inte diskriminerar någon på grund av kön eller sexuell läggning och som bär ansvar för skapelsen och de svagaste i världen.

– Det betyder inte att andra präster inte stöder homosexuellas rättigheter, betonar han.

De åländska prästerna får rösta på vilken präst de vill i stiftet.

Samtidigt förrättas val till kyrkomötet, då en efterträdare till Peter Lindbäck ska utses. I det valet röstar samtliga kyrkofullmäktigeledamöter i de åländska församlingarna.

Kandidater är Harry Jansson och Bror Gammals. (ka-f)