DELA

Jomalas samlingshus spräcker kostnadstak

Jomalastyrelsen vill satsa 6,9 miljoner euro på det planerade nya samlingshuset.

Det 1,9 miljoner mer än de 5 miljoner som man hittills diskuterat.
En idrottshall på 1 000 kvadratmeter, fyra dagisavdelningar, bibliotek och utrymmen för fritidsverksamhet. Det föreslår den projekteringsgrupp som tagit fram ritningar och kalkyler för ett nytt samlingshus i Prestgården by i Jomala.

Projektet har vuxit, inte minst på kostnadssidan. Kommunfullmäktige i Jomala slog i juni i fjol fast ett kostnadstak på 5 miljoner euro. Det spräcks nu med nästan 2 miljoner.

Projekteringsgruppen föreslår bland annat att man satsar 1 150 000 euro extra för att bygga fyra dagisavdelningar i stället för de planerade två. Motiveringen är att två avdelningar inte förser kommunen med tillräckligt många platser för att motsvara framtidens behov.

Idrottshallens utrymmen fördubblas också från de 500 kvadratmetrar som ursprungligen var målet. Projekteringsgruppen konstaterar att byggkostnaderna bara skulle öka med 100 000 euro om man väljer det större alternativet.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!