DELA

Jomalaförslag om flyktingsamarbete

De åländska kommunerna kunde samarbeta i flyktingfrågan.

Det anser kommunstyrelsen i Jomala som har beslutat att Jomala skall höra om de andra kommunerna är intresserade av att gå samman och anställa dels en gemensam en integrationssamordnare och dels en gemensam flyktinghandläggare.

Först efter att Jomala fått svar på den frågan tar man beslut om man skall ta emot fler flyktingar till kommunen eller inte. (tt-s)