DELA
Foto: Jonas Edsvik

Jomalaföretag sköter grönska

Landskapsregeringen tecknar avtal med Katja Mustonen Ove Kemmelmeier Öb i Jomala för skötseln av de grönytor och planteringar som finns inom landskapets vägområde.

Företaget lämnade det lägsta anbudet på 102 030 euro.

Avtalet gäller för tre år från och med den första maj 2017. (tt-s)